SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Detection of Micro-Scale Li Dendrite via H2 Gas Capture for Early Safety Warning" — Yang Jin: Zhikun Zheng, Donghui Wei, Xin Jiang, Hongfei Lu, Lei Sun, Fengbo Tao, Dongliang Guo, Yang Liu, Jinfeng Gao, and Yi Cui; Joule, 07/10/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Metallic surface states in a correlated d-electron topological Kondo insulator candidate FeSb2" — Ke-Jun Xu:  Su-Di Chen, Yu He, View ORCID ProfileJunfeng He, Shujie Tang, Chunjing Jia, View ORCID ProfileEric Yue Ma, View ORCID ProfileSung-Kwan Mo, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, View ORCID ProfileThomas P. Devereaux, and Zhi-Xun Shen; Proceedings of the Nationa Academy of Sciences, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strain-induced room-temperature ferroelectricity in SrTiO3 membranes" — Ruijuan Xu:  Jiawei Huang, Edward S. Barnard, Seung Sae Hong, Prastuti Singh, Ed K. Wong, Thies Jansen, Varun Harbola, Jun Xiao, Bai Yang Wang, Sam Crossley, Di Lu, Shi Liu & Harold Y. Hwang; Nature Communications, 06/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Topological superconductivity by doping symmetry-protected topological states" — Shang-Qiang Ning: Zheng-Xin Liu, and Hong-Chen Jiang; Physical Review Research, 05/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolytes for microsized silicon" — Jiangyan Wang: Yi Cui; Nature Energy, 04/29/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »