SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Tensor Network Contractions: Methods and Applications to Quantum Many-Body Systems" — Shi-Ju Ran: Emanuele Tirrito, Cheng Peng, Xi Chen, Luca Tagliacozzo, Gang Su, Maciej Lewenstein; Book - Lecture Notes in Physics - Springer International Publishing, 01/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Diffusion-controlled alloying of single-phase multi-principal transition metal carbides with high toughness and low thermal diffusivity" — Chong Peng: Xiang Gao, Mingzhi Wang, Lailei Wu, Hu Tang, Xiaomin Li, Qian Zhang, Yang Ren, Fuxiang Zhang, Yuhui Wang, Bing Zhang, Bo Gao, Qin Zou, Yucheng Zhao, Qian Yang, Dongxia Tian, Hong Xiao, Huiyang Gou, Wenge Yang, Xuedong Bai, Wendy L. Mao, and Ho-kwang Mao; Applied Physics Letters, 01/08/2019. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode roughness dependent electrodeposition of sodium at the nanoscale" — Zhiyuan Zeng: Pallab Barai, Seung-Yong Lee, Juan Yang, Xiaowei Zhang, Wenjing Zheng, Yi-Sheng Liu, Karen C. Bustillo, Peter Ercius, Jinghua Guo, Yi Cui, Venkat Srinivasan, Haimei Zheng; Nano Energy, 01/06/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Efficient synthesis of high-sulfur-content cathodes for high-performance Li–S batteries based on solvothermal polysulfide chemistry" — Yu-Ting Weng: Hansen Wang, Rung-Chuan Lee, Ching-Yu Huang, Sheng-Siang Huang, Mozaffar Abdollahifar, Li-Ming Kuo, Bing-Joe Hwang, Chin-Lung Kuo, Yi Cui, Nae-Lih Wu; Journal of Power Sources, 01/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High Compression-Induced Conductivity in a Layered Cu–Br Perovskite" — Adam Jaffe: Stephanie A. Mack, Yu Lin, Wendy L. Mao, Jeffrey B. Neaton, and Hemamala I. Karunadasa; Angewandte Chemie International Edition, 12/27/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Breathing-Mimicking Electrocatalysis for Oxygen Evolution and Reduction" — Jun Li: Yangying Zhu, Wei Chen, Zhiyi Lu, Jinwei Xu, Allen Pei, Yucan Peng, Xueli Zheng, Zewen Zhang, Steven Chu, Yi Cui; Joule, 12/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An ultrathin ionomer interphase for high efficiency lithium anode in carbonate based electrolyte" — Yu-Ting Weng: Hao-Wen Liu, Allen Pei, FeiFei Shi, Hansen Wang, Chih-Yuan Lin, Sheng-Siang Huang, Lin-Ya Su, Jyh-Ping Hsu, Chia-Chen Fang, Yi Cui & Nae-Lih Wu; Nature Communications, 12/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Decoupling of mechanical properties and ionic conductivity in supramolecular lithium ion conductors" — David G. Mackanic: Xuzhou Yan, Qiuhong Zhang, Naoji Matsuhisa, Zhiao Yu, Yuanwen Jiang, Tuheen Manika, Jeffrey Lopez, Hongping Yan, Kai Liu, Xiaodong Chen, Yi Cui & Zhenan Bao; Nature Communications, 11/26/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unravelling Degradation Mechanisms and Atomic Structure of Organic-Inorganic Halide Perovskites by Cryo-EM" — Yanbin Li: Weijiang Zhou, Yuzhang Li, Wenxiao Huang, Zewen Zhang, Guangxu Chen, Hansen Wang, Gong-Her Wu, Nicholas Rolston, Rafael Vila, Wah Chiu, and Yi Cui; Joule, 11/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tuning Emission and Electron–Phonon Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Cs2AgBiCl6under Pressure" — Long Zhang: Yuanyuan Fang, Laizhi Sui, Jiejuan Yan, Kai Wang, Kaijun Yuan. Wendy L. Mao, Bo Zou; American Chemical Society, 11/18/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »