SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Crystallography of low Z material at ultrahigh pressure: Case study on solid hydrogen" — Cheng Ji: Bing Li, Wenjun Liu, Jesse S. Smith, Alexander Björling, Arnab Majumdar, Wei Luo, Rajeev Ahuja, Jinfu Shu, Junyue Wang, Stanislav Sinogeikin, Yue Meng, Vitali B. Prakapenka, Eran Greenberg, Ruqing Xu, Xianrong Huang, Yang Ding, Alexander Soldatov, Wenge Yang, Guoyin Shen, Wendy L. Mao, Ho-Kwang Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Key problems of the four-dimensional Earth system" — Ho-kwang Mao: Wendy L. Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Improving Lithium Metal Composite Anodes with Seeding and Pillaring Effects of Silicon Nanoparticles" — Hansen Wang: Xia Cao, Hanke Gu, Yayuan Liu, Yanbin Li, Zewen Zhang, William Huang, Hongxia Wang, Jiangyan Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui; ACS Nano, 04/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Giant orbital magnetoelectric effect and current-induced magnetization switching in twisted bilayer graphene" — Wen-Yu He: David Goldhaber-Gordon & K. T. Law; Nature Communications, 04/03/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Diamondoids Under Pressure" — Sulgiye Park: Yu Lin Wendy L. Mao; Geophysical Monograph Series, 03/24/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Low work function in the 122-family of iron-based superconductors" — H. Pfau: H. Soifer, J. A. Sobota, A. Gauthier, C. R. Rotundu, J. C. Palmstrom, I. R. Fisher, G.-Y. Chen, H.-H. Wen, Z.-X. Shen, and P. S. Kirchmann; Physical Review Materials, 03/04/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice" — Guorui Chen: Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Ya-Hui Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, T. Senthil, David Goldhaber-Gordon , Yuanbo Zhang & Feng Wang; Nature, 03/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Facile diamond synthesis from lower diamondoids" — Sulgiye Park: Iwnetim I. Abate, Jin Liu, Chenxu Wang, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Liuxiang Yang, Vitali B. Prakapenka, Eran Greenberg, Thomas P. Devereaux, Chunjing Jia, Rodney C. Ewing, Wendy L. Mao and Yu Lin; Science Advances, 02/21/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »