SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Stretchable electrochemical energy storage devices" — David G. Mackanic: Ting-Hsiang Chang, Zhuojun Huang, Yi Cui and Zhenan Bao; Chemical Society Reviews, 06/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Household Materials Selection for Homemade Cloth Face Coverings and Their Filtration Efficiency Enhancement with Triboelectric Charging" — Mervin Zhao: Lei Liao, Wang Xiao, Xuanze Yu, Haotian Wang, Qiqi Wang, Ying Ling Lin, F. Selcen Kilinc-Balci, Amy Price, Larry Chu, May C. Chu, Steven Chu and Yi Cui; Nano Letters, 06/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries" — Guangmin Zhou: Ankun Yang, Guoping Gao, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui; Science Advances, 05/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolytes for microsized silicon" — Jiangyan Wang: Yi Cui; Nature Energy, 04/29/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A New Class of Ionically Conducting Fluorinated Ether Electrolytes with High Electrochemical Stability" — Chibueze V. Amanchukwu: Zhiao Yu, Xian Kong , Jian Qin, Yi Cui, Zhenan Bao; Journal of the American Chemical Society, 04/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A High-Rate Lithium Manganese Oxide-Hydrogen Battery" — Zhengxin Zhu: Mingming Wang, Yahan Meng, Zihan Lin, Yi Cui, Wei Chen; Nano Letters, 04/17/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tortuosity Effects in Lithium-Metal Host Anodes" — HaoChen: Allen Pei, Jiayu Wan, Dingchang Lin, Rafael Vilá, Hongxia Wang, David Mackanic, Hans-Georg Steinrück, William Huang, Yuzhang Li, Ankun Yang, Jin Xie, Yecun Wu, Hansen Wang, YiCui; Joule, 04/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Improving Lithium Metal Composite Anodes with Seeding and Pillaring Effects of Silicon Nanoparticles" — Hansen Wang: Xia Cao, Hanke Gu, Yayuan Liu, Yanbin Li, Zewen Zhang, William Huang, Hongxia Wang, Jiangyan Wang, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui; ACS Nano, 04/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Scalable synthesis of nanoporous silicon microparticles for highly cyclable lithium-ion batteries" — Jiangyan Wang: William Huang, Yong Seok Kim, You Kyeong Jeong, Sang Cheol Kim, Jeffrey Heo, Hiang Kwee Lee, Bofei Liu, Jaehou Nah, and Yi Cui; Nano Research, 04/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »