SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-pressure storage of hydrogen fuel: ammonia borane and its related compounds " — Yu Lin: Wendy L. Mao; Chinese Science Bulletin , 09/06/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spectroscopic fingerprint of charge order melting driven by quantum fluctuations in a cuprate" — W. S. Lee:  Ke-Jin J. Zhou, M. Hepting, J. Li, A. Nag, A. C. Walters, M. Garcia-Fernandez, H. C. Robarts, M. Hashimoto, H. Lu, B. Nosarzewski, D. Song, H. Eisaki, Z. X. Shen, B. Moritz, J. Zaanen & T. P. Devereaux; Nature Physics, 08/31/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrode Design with Integration of High Tortuosity and Sulfur-Philicity for High-Performance Lithium-Sulfur Battery" — Hao Chen : Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, and Yi Cui; Matter, 05/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Crystallography of low Z material at ultrahigh pressure: Case study on solid hydrogen" — Cheng Ji: Bing Li, Wenjun Liu, Jesse S. Smith, Alexander Björling, Arnab Majumdar, Wei Luo, Rajeev Ahuja, Jinfu Shu, Junyue Wang, Stanislav Sinogeikin, Yue Meng, Vitali B. Prakapenka, Eran Greenberg, Ruqing Xu, Xianrong Huang, Yang Ding, Alexander Soldatov, Wenge Yang, Guoyin Shen, Wendy L. Mao, Ho-Kwang Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Key problems of the four-dimensional Earth system" — Ho-kwang Mao: Wendy L. Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Materializing rival ground states in the barlowite family of kagome magnets: quantum spin liquid, spin ordered, and valence bond crystal states" — Rebecca W. Smaha: Wei He, Jack Mingde Jiang, Jiajia Wen, Yi-Fan Jiang, John P. Sheckelton, Charles J. Titus, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Adam A. Aczel, Yang Zhao, Guangyong Xu, Jeffrey W. Lynn, Hong-Chen Jiang & Young S. Lee ; npj Quantum Materials, 04/14/2020. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »