SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum-well states in fractured crystals of the heavy-fermion material CeCoIn5" — Nicolas Gauthier: Jonathan A. Sobota, Makoto Hashimoto, Heike Pfau, Dong-Hui Lu, Eric D. Bauer, Filip Ronning, Patrick S. Kirchmann, and Zhi-Xun Shen; Physical Review B, 09/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Mott localization in a pure stripe antiferromagnet Rb 1 − δ Fe 1.5 − σ S2" — Meng Wang: Ming Yi, Huibo Cao, C. de la Cruz, S. K. Mo, Q. Z. Huang, E. Bourret-Courchesne, Pengcheng Dai, D. H. Lee, Z. X. Shen, and R. J. Birgeneau; Physical Review B, 09/01/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tuning time and energy resolution in time-resolved photoemission spectroscopy with nonlinear crystals" — Alexandre Gauthier: Jonathan A. Sobota, Nicolas Gauthier, Ke-Jun Xu, Heike Pfau, Costel R. Rotundu, Zhi-Xun Shen, and Patrick S. Kirchmann; Journal of Applied Physics, 09/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spectroscopic fingerprint of charge order melting driven by quantum fluctuations in a cuprate" — W. S. Lee:  Ke-Jin J. Zhou, M. Hepting, J. Li, A. Nag, A. C. Walters, M. Garcia-Fernandez, H. C. Robarts, M. Hashimoto, H. Lu, B. Nosarzewski, D. Song, H. Eisaki, Z. X. Shen, B. Moritz, J. Zaanen & T. P. Devereaux; Nature Physics, 08/31/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electron-phonon coupling in a system with broken symmetry: Surface of Be(0001)" — TeYu Chien (簡德宇): Xiaobo He, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, and E. W. Plummer; Physical Review B, 08/21/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Metallic surface states in a correlated d-electron topological Kondo insulator candidate FeSb2" — Ke-Jun Xu:  Su-Di Chen, Yu He, View ORCID ProfileJunfeng He, Shujie Tang, Chunjing Jia, View ORCID ProfileEric Yue Ma, View ORCID ProfileSung-Kwan Mo, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, View ORCID ProfileThomas P. Devereaux, and Zhi-Xun Shen; Proceedings of the Nationa Academy of Sciences, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electronic structure of BaNi2P2 observed by angle-resolved photoemission spectroscopy" — S. Ideta: . Yoshida, M. Nakajima, W. Malaeb, H. Kito, H. Eisaki, A. Iyo, Y. Tomioka, T. Ito, K. Kihou, C. H. Lee, Y. Kotani, K. Ono, S. K. Mo, Z. Hussain, Z.-X. Shen, H. Harima, S. Uchida, and A. Fujimori; Phys. Rev. B 89, 05/28/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries" — Guangmin Zhou: Ankun Yang, Guoping Gao, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui; Science Advances, 05/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »