SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Topological Superconductivity in the Doped Chiral Spin Liquid on the Triangular Lattice" — Yi-Fan Jiang: Hong-Chen Jiang; Physical Review Letters, 10/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Designing hierarchical nanoporous membranes for highly efficient gas adsorption and storage" — Haiyan Mao: Jing Tan, Jun Chen, Jiayu Wan, Kaipeng Hou, Yucan Peng, David M. Halat, Liangang Xiao, Rufan Zhang, Xudong Lv, Ankun Yang, Yi Cui and Jeffrey A. Reimer; Science Advances, 10/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolyte-Phobic Surface for the Next-Generation Nanostructured Battery Electrodes" — Chenxi Qian: Jie Zhao, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Langli Luo, Meysam Makaremi, Sankha Mukherjee, Jiangyan Wang, Chenxi Zu, Meikun Xia, Chongmin Wang, Chandra Veer Singh, Yi Cui, Geoffrey A. Ozin; Nano Letters, 10/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Critical role of the sign structure in the doped Mott insulator: Luther-Emery versus Fermi-liquid-like state in quasi-one-dimensional ladders" — Hong-Chen Jiang: Shuai Chen, and Zheng-Yu Weng; Physical Review B, 09/25/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Beyond Substrates: Strain Engineering of Ferroelectric Membranes" — David Pesquera: Eric Parsonnet, Alexander Qualls, Ruijuan Xu, Andrew J. Gubser, Jieun Kim, Yizhe Jiang, Gabriel Velarde, Yen-Lin Huang, Harold Y. Hwang, Ramamoorthy Ramesh, Lane W. Martin; Advanced Materials, 09/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Anomalous Hall and Nernst effects in epitaxial films of topological kagome magnet Fe3Sn2" — Durga Khadka: T. R. Thapaliya, Sebastian Hurtado Parra, Jiajia Wen, Ryan Need, James M. Kikkawa, and S. X. Huang; Physical Review Materials, 08/21/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Detection of Micro-Scale Li Dendrite via H2 Gas Capture for Early Safety Warning" — Yang Jin: Zhikun Zheng, Donghui Wei, Xin Jiang, Hongfei Lu, Lei Sun, Fengbo Tao, Dongliang Guo, Yang Liu, Jinfeng Gao, and Yi Cui; Joule, 07/10/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Metallic surface states in a correlated d-electron topological Kondo insulator candidate FeSb2" — Ke-Jun Xu:  Su-Di Chen, Yu He, View ORCID ProfileJunfeng He, Shujie Tang, Chunjing Jia, View ORCID ProfileEric Yue Ma, View ORCID ProfileSung-Kwan Mo, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, View ORCID ProfileThomas P. Devereaux, and Zhi-Xun Shen; Proceedings of the Nationa Academy of Sciences, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strain-induced room-temperature ferroelectricity in SrTiO3 membranes" — Ruijuan Xu:  Jiawei Huang, Edward S. Barnard, Seung Sae Hong, Prastuti Singh, Ed K. Wong, Thies Jansen, Varun Harbola, Jun Xiao, Bai Yang Wang, Sam Crossley, Di Lu, Shi Liu & Harold Y. Hwang; Nature Communications, 06/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »