SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Doping Quantum Spin Liquids on the Kagome Lattice" — Cheng Peng :  Yi‐Fan Jiang, Dong‐Ning Sheng , Hong‐Chen Jiang; Advanced Quantum Technologies, 01/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Preserving a robust CsPbI3 perovskite phase via pressure-directed octahedral tilt" — Feng Ke:  Chenxu Wang, Chunjing Jia, Nathan R. Wolf, Jiejuan Yan, Shanyuan Niu, Thomas P. Devereaux, Hemamala I. Karunadasa, Wendy L. Mao & Yu Lin; Nature Communications, 01/19/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Tuning electrochemically driven surface transformation in atomically flat LaNiO3 thin films for enhanced water electrolysis" — Christoph Baeumer: Jiang Li, Qiyang Lu, Allen Yu-Lun Liang, Lei Jin, Henrique Perin Martins, Tomáš Duchoň, Maria Glöß, Sabrina M. Gericke, Marcus A. Wohlgemuth, Margret Giesen, Emily E. Penn, Regina Dittmann, Felix Gunkel, Rainer Waser, Michal Bajdich, Slavomír Nemšák, J. Tyler Mefford & William C. Chueh ; Nature Materials, 01/11/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Isotropic Pauli-limited superconductivity in the infinite-layer nickelate Nd0.775Sr0.225NiO2" — Bai Yang Wang: Danfeng Li, Berit H. Goodge, Kyuho Lee, Motoki Osada, Shannon P. Harvey, Lena F. Kourkoutis, Malcolm R. Beasley & Harold Y. Hwang; Nature Physics, 01/04/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonadiabatic coupling of the dynamical structure to the superconductivity in YSr2Cu2.75Mo0.25O7.54 and Sr2CuO3.3" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Chang-Qing Jin, Li-Peng Cao, Andrea Gauzzi, Maarit Karppinen, Gianguido Baldinozzi, Wen-Min Li, Edmondo Gilioli, Jack M. Jiang, Matthew Latimer, Oliver Mueller, and Venera Nasretdinova; Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Site-specific structure at multiple length scales in kagome quantum spin liquid candidates" — Rebecca W. Smaha: Idris Boukahil, Charles J. Titus, Jack Mingde Jiang, John P. Sheckelton, Wei He, Jiajia Wen, John Vinson, Suyin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Simon J. Teat, Thomas P. Devereaux, C. Das Pemmaraju, and Young S. Lee; Physical Review Materials, 12/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Emergence of quasiparticles in a doped Mott insulator" — Yao Wang: Yu He, Krzysztof Wohlfeld, Makoto Hashimoto, Edwin W. Huang, Donghui Lu, Sung-Kwan Mo, Seiki Komiya, Chunjing Jia, Brian Moritz, Zhi-Xun Shen & Thomas P. Devereaux; Communications Physics, 11/13/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Revealing Molecular Mechanisms in Hierarchical Nanoporous Carbon via Nuclear Magnetic Resonance" — Haiyan Mao: Jing Tang, Jun Xu,Yucan Peng, Jun Chen, Bing Wu, Yuanwen Jiang, Kaipeng Hou, Shuo Chen, Jiangyan Wang, Hye Ryoung Lee, David M. Halat, Bing Zhang, Wei Chen, Ariel Z. Plantz, Zhiyi Lu, Yi Cui, Jeffrey A. Reimer; Matter, 10/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries" — Yusheng Ye: Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang, Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim & Yi Cui ; Nature Energy, 10/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »