SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Metallic surface states in a correlated d-electron topological Kondo insulator candidate FeSb2" — Ke-Jun Xu:  Su-Di Chen, Yu He, View ORCID ProfileJunfeng He, Shujie Tang, Chunjing Jia, View ORCID ProfileEric Yue Ma, View ORCID ProfileSung-Kwan Mo, Donghui Lu, Makoto Hashimoto, View ORCID ProfileThomas P. Devereaux, and Zhi-Xun Shen; Proceedings of the Nationa Academy of Sciences, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Molecular design for electrolyte solvents enabling energy-dense and long-cycling lithium metal batteries" — Zhiao Yu: Hansen Wang , Xian Kong , William Huang, Yuchi Tsao, David G. Mackanic , Kecheng Wang, Xinchang Wang, Wenxiao Huang, Snehashis Choudhury, Yu Zheng, Chibueze V. Amanchukwu, Samantha T. Hung, Yuting Ma, Eder G. Lomeli, Jian Qin , Yi Cui  and Zhenan Bao ; Nature Energy, 06/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strain-induced room-temperature ferroelectricity in SrTiO3 membranes" — Ruijuan Xu:  Jiawei Huang, Edward S. Barnard, Seung Sae Hong, Prastuti Singh, Ed K. Wong, Thies Jansen, Varun Harbola, Jun Xiao, Bai Yang Wang, Sam Crossley, Di Lu, Shi Liu & Harold Y. Hwang; Nature Communications, 06/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A high-power, high-repetition-rate THz source for pump-probe experiments at Linac Coherent Light Source II" — Z. Zhang: A. S. Fisher, M. C. Hoffmann, B. Jacobson, P. S. Kirchmann, W.-S. Lee, A. Lindenberg, A. Marinelli, E. Nanni, R. Schoenlein, M. Qian, S. Sasaki, J. Xu and Z. Huang; Journal of Synchrotron Radiation, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Incorporating the Nanoscale Encapsulation Concept from Liquid Electrolytes into Solid-State Lithium–Sulfur Batteries" — Xin Gao: Xueli Zheng, Jingyang Wang, Zewen Zhang, Xin Xiao, Jiayu Wan, Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Hiang Kwee Lee, Jiangyan Wang, Rafael A. Vilá, Yufei Yang, Pu Zhang, Lin- Wang Wang, Yi Cui; Nano Letters, 06/15/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"X-ray detection of ultrashort spin current pulses in synthetic antiferromagnets" — C. Stamm: C. Murer, M. S. Wörnle, Y. Acremann, R. Gort, S. Däster, A. H. Reid, D. J. Higley, S. F. Wandel, W. F. Schlotter, P. Gambardella; Journal of Applied Physics, 06/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dimensional reduction of the small-bandgap double perovskite Cs2AgTlBr6" — Bridget A. Connor: Raisa-Ioana Biega, Linn Leppert, and Hemamala I. Karunadasa; Chemical Science, 06/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Household Materials Selection for Homemade Cloth Face Coverings and Their Filtration Efficiency Enhancement with Triboelectric Charging" — Mervin Zhao: Lei Liao, Wang Xiao, Xuanze Yu, Haotian Wang, Qiqi Wang, Ying Ling Lin, F. Selcen Kilinc-Balci, Amy Price, Larry Chu, May C. Chu, Steven Chu and Yi Cui; Nano Letters, 06/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stretchable electrochemical energy storage devices" — David G. Mackanic: Ting-Hsiang Chang, Zhuojun Huang, Yi Cui and Zhenan Bao; Chemical Society Reviews, 06/02/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure Effects on the Electronic and Optical Properties in Low-Dimensional Metal Halide Perovskites" — Long Zhang:  Kai Wang, Yu Lin, and Bo Zou; The Journal of Physical Chemistry Letters, 05/26/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »