SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Reviving the lithium metal anode for high-energy batteries" — Dingchang Lin: Yayuan Liu & Yi Cui; Nat Nano, 03/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Temperature-dependent optical properties of titanium nitride" — Justin A. Briggs: Gururaj V. Naik, Yang Zhao, Trevor A. Petach, Kunal Sahasrabuddhe, David Goldhaber-Gordon, Nicholas A. Melosh, and Jennifer A. Dionne; Applied Physics Letters, 03/06/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Investigation of 2D Layered Materials as Protective Films for Lithium and Sodium Metal Anodes" — Hongzhen Tian: Zhi Wei Seh, Kai Yan, Zhongheng Fu, Peng Tang, Yingying Lu, Ruifeng Zhang, Dominik Legut, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Advanced Energy Materials, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A half-wave rectified alternating current electrochemical method for uranium extraction from seawater" — Chong Liu: Po-Chun Hsu, Jin Xie, Jie Zhao, Tong Wu, Haotian Wang, Wei Liu, Jinsong Zhang, Steven Chu and Yi Cui; Nature Energy, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ubiquitous strong electron–phonon coupling at the interface of FeSe/SrTiO3" — Chaofan Zhang:  Zhongkai Liu, Zhuoyu Chen, Yanwu Xie, Ruihua He, Shujie Tang, Junfeng He, Wei Li, Tao Jia, Slavko N. Rebec, Eric Yue Ma, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Sung-Kwan Mo, Yasuyuki Hikita, Robert G. Moore, Harold Y. Hwang, Dunghai Lee & Zhixun Shen; Nature Communications, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Coexistence of Replica Bands and Superconductivity in FeSe Monolayer Films" — S. N. Rebec: T. Jia, C. Zhang, M. Hashimoto, D.-H. Lu, R. G. Moore, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Magnetism and local symmetry breaking in a Mott insulator with strong spin orbit interactions" — L. Lu: M. Song, W. Liu, A. P. Reyes, P. Kuhns, H. O. Lee, I. R. Fisher & V. F. Mitrović; Nature Communications, 02/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Vertical-Substrate MPCVD Epitaxial Nanodiamond Growth" — Yan-Kai Tzeng: Jingyuan Linda Zhang, Haiyu Lu, Hitoshi Ishiwata, Jeremy Dahl, Robert M. K. Carlson, Hao Yan, Peter R. Schreiner, Jelena Vuckovic, Zhi-Xun Shen, Nicholas Melosh, and Steven Chu; American Chemical Society, 02/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Core–Shell Nanoparticle Coating as an Interfacial Layer for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes" — Wei Liu: Weiyang Li, Denys Zhuo, Guangyuan Zheng, Zhenda Lu, Kai Liu, and Yi Cui; ACS Central Science, 02/08/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sulfiphilic Nickel Phosphosulfide Enabled Li2S Impregnation in 3D Graphene Cages for Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Jie Sun, Yang Jin, Wei Chen, Chenxi Zu, Rufan Zhang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Xinyong Tao, Wei Liu, Kai Yan, Hye Ryoung Lee, and Yi Cui; Advanced Materials, 01/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »