SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Local lattice distortions and dynamics in extremely overdoped superconducting YSr2Cu2.75Mo0.25O7.54" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Andrea Gauzzi, Maarit Karppinen, Changqing Jin, Gianguido Baldinozzi, Wenmin Li, Lipeng Cao, Edmondo Gilioli, Jack M. Jiang, Matthew Latimer, Oliver Mueller, and Venera Nasretdinova; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Local structure of Sr2CuO3.3, a 95 K cuprate superconductor without CuO2 planes" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Changqing Jin, Lipeng Cao, Gianguido Baldinozzi, Jack M. Jiang, Matthew J. Latimer, and Oliver Mueller; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Membrane-Free Zn/MnO2 Flow Battery for Large-Scale Energy Storage" — Guodong Li: Wei Chen, Hao Zhang, Yongji Gong, Feifei Shi, Jiangyan Wang, Rufan Zhang, Guangxu Chen, Yang Jin, Tong Wu, Zhiyong Tang, and Yi Cui; Advanced Energy Materials, 01/31/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Calculation Guided Design of Single-Atom Catalysts toward Fast Kinetic and Long-Life Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Shiyong Zhao, Tianshuai Wang, Shi-Ze Yang, Bernt Johannessen, Hao Chen, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Yecun Wu, Yucan Peng, Chang Liu, San Ping Jiang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; Nano Letters, 12/30/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Decoupling of mechanical properties and ionic conductivity in supramolecular lithium ion conductors" — David G. Mackanic: Xuzhou Yan, Qiuhong Zhang, Naoji Matsuhisa, Zhiao Yu, Yuanwen Jiang, Tuheen Manika, Jeffrey Lopez, Hongping Yan, Kai Liu, Xiaodong Chen, Yi Cui & Zhenan Bao; Nature Communications, 11/26/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unravelling Degradation Mechanisms and Atomic Structure of Organic-Inorganic Halide Perovskites by Cryo-EM" — Yanbin Li: Weijiang Zhou, Yuzhang Li, Wenxiao Huang, Zewen Zhang, Guangxu Chen, Hansen Wang, Gong-Her Wu, Nicholas Rolston, Rafael Vila, Wah Chiu, and Yi Cui; Joule, 11/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Structure and Chemistry of the Silicon Solid-Electrolyte Interphase Visualized by Cryogenic Electron Microscopy" — William Huang: Jiangyan Wang, Michael R. Braun, Zewen Zhang, Yuzhang Li, David T. Boyle, Paul C. McIntyre, Yi Cui; Matter, 11/06/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Field-induced quantum spin liquid in the Kitaev-Heisenberg model and its relation to α-RuCl3" — Yi-Fan Jiang: Thomas P. Devereaux, and Hong-Chen Jiang; Physical Review B, 10/15/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-Energy-Density Solid-Electrolyte-Based Liquid Li-S and Li-Se Batteries" — Yang Jin: Kai Liu, Jialiang Lang, Xin Jiang, Zhikun Zheng, Qinghe Su, Zeya Huang, Yuanzheng Long, Chang-an Wang, Hui Wu, and Yi Cui; Joule, 10/15/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Superconductivity in the doped Hubbard model and its interplay with next-nearest hopping t′" — Hong-Chen Jiang: Thomas P. Devereaux; Science, 09/27/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »