SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Alloying a single and a double perovskite: a Cu+/2+ mixed-valence layered halide perovskite with strong optical absorption" — Bridget A. Connor,: Rebecca W. Smaha, Jiayi Li, Aryeh Gold-Parker, Alexander J. Heyer, Michael F. Toney, Young S. Lee and Hemamala I. Karunadasa; Chemical Science, 05/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fibrous Materials for Flexible Li–S Battery" — Yuan Gao:  Qianyi Guo Qiang Zhang Yi Cui Zijian Zheng; Advanced Energy Materials, 04/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Gauge invariance of light-matter interactions in first-principle tight-binding models" — Michael Schüler: Jacob A. Marks, Yuta Murakami, Chunjing Jia, and Thomas P. Devereaux; Physical Review B, 04/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Orbital Chern Insulator and Quantum Phase Diagram of a Kagome Electron System with Half-Filled Flat Bands" — Yafei Ren: Hong-Chen Jiang, Zhenhua Qiao, and D. N. Sheng; Physical Review Letters, 03/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electronic Structure Trends Across the Rare-Earth Series in Superconducting Infinite-Layer Nickelates" — Emily Been: Wei-Sheng Lee, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Jan Zaanen, Thomas Devereaux, Brian Moritz, and Chunjing Jia; Physical Review X, 03/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cycling mechanism of Li2MnO3: Li–CO22 batteries and commonality on oxygen redox in cathode materials" — Zengqing Zhuo: Kehua Dai, Ruimin Qiao, Rui Wang, Jinpeng Wu, Yali Liu, Jiayue Peng, Liquan Chen, Yi-de Chuang, Feng Pan, Zhi-xun Shen, Gao Liu, Hong Li, Thomas P. Devereaux, Wanli Yang; Joule, 03/04/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm–2 and 20 mAh cm–2" — Zhao Cai: Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yi Cui, and Yongming Sun; Journal of the American Chemical Society, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrafast formation of domain walls of a charge density wave in SmTe3" — M.Trigo: P. Giraldo-Gallo, J. N. Clark, M. E. Kozina, T. Henighan, M. P. Jiang, M. Chollet, I. R. Fisher, J. M. Glownia, T. Katayama, P. S. Kirchmann, D. Leuenberger, H. Liu, D. A. Reis, Z. X. Shen, and D. Zhu; Physical Review B, 02/15/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Magic Doping and Robust Superconductivity in Monolayer FeSe on Titanates" — Tao Jia: Zhuoyu Chen, Slavko N. Rebec, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Thomas P. Devereaux, Dung-Hai Lee, Robert G. Moore, and Zhi-Xun Shen; Advanced Science, 02/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »