SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Topological Floquet-Thouless Energy Pump" — Michael H. Kolodrubetz: Frederik Nathan, Snir Gazit, Takahiro Morimoto, and Joel E. Moore; Physical Review Letters, 04/11/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Probing the Optical Properties and Strain-Tuning of Ultrathin Mo1−xWxTe2" — Ozgur Burak Aslan: Isha M. Datye, Michal J. Mleczko, Karen Sze Cheung, Sergiy Krylyuk, Alina Bruma, Irina Kalish, Albert V. Davydov, Eric Pop, and Tony F. Heinz; Nano Letters, 03/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spatially controlled doping of two-dimensional SnS2 through intercalation for electronics" — Yongji Gong: Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou & Yi Cui; Nature Nanotechnology, 02/26/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sterically controlled mechanochemistry under hydrostatic pressure" — Hao Yan:  Fan Yang, Ding Pan, Yu Lin, J. Nathan Hohman, Diego Solis-Ibarra, Fei Hua Li, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Giulia Galli, Wendy L. Mao, Zhi-Xun Shen & Nicholas A. Melosh; Nature , 02/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Aqueous Inorganic Polymer Binder for High Performance Lithium–Sulfur Batteries with Flame-Retardant Properties" — Guangmin Zhou: Kai Liu, Yanchen Fan, Mengqi Yuan, Bofei Liu, Wei Liu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Wei Chen, Jeffrey Lopez, Denys Zhuo, Jie Zhao, Yuchi Tsao, Xuanyi Huang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; ACS Central Science, 02/14/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Radiation-induced disorder in compressed lanthanide zirconates" — Sulgiye Park: Cameron L. Tracy, Fuxiang Zhang, Changyong Park, Christina Trautmann, Sergey N. Tkachev, Maik Lang, Wendy L. Mao and Rodney C. Ewing; Phys Chem Chem Phys, 02/13/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ionically Conductive Self-Healing Binder for Low Cost Si Microparticles Anodes in Li-Ion Batteries" — Takatoshi Munaoka : Xuzhou Yan, Jeffrey Lopez, John W. F. To, Jihye Park, Jeffrey B.‐H. Tok, Yi Cui, Zhenan Bao; Advanced Energy Materials, 02/12/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A2TiO5 (A = Dy, Gd, Er, Yb) at High Pressure" — Sulgiye Park: Dylan R. Rittman, Cameron L. Tracy, Karena W. Chapman , Fuxiang Zhang, Changyong Park , Sergey N. Tkachev, Eric O’Quinn, Jacob Shamblin, Maik Lang, Wendy L. Mao, and Rodney C. Ewing; Inorg Chem, 02/09/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Velocity-gauge real-time TDDFT within a numerical atomic orbital basis set" — K. Gilmore: F.D. Vila, J.J. Kas, S.A. Sato, J.J. Rehr, K. Yabana, David Prendergast; Computer Physics Communications, 02/07/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nanoporous polyethylene microfibres for large-scale radiative cooling fabric" — Yucan Peng: Jun Chen, Alex Y. Song, Peter B. Catrysse, Po-Chun Hsu, Lili Cai, Bofei Liu, Yangying Zhu, Guangmin Zhou, David S. Wu, Hye Ryoung Lee, Shanhui Fan & Yi Cui; Nature Sustainability, 02/01/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »