SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Magnon Splitting Induced by Charge Transfer in the Three-Orbital Hubbard Model" — Yao Wang: Edwin W. Huang, Brian Moritz, and Thomas P. Devereaux; Physical Review Letters, 06/11/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonresonant pump/probe electronic Raman scattering within nonequilibrium dynamical mean-field theory" — James K. Freericks: O. P. Matveev; A. M. Shvaika; T. P. Devereaux; SPIE Proceedings, 05/08/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A manganese–hydrogen battery with potential for grid-scale energy storage" — Wei Chen: Guodong Li, Allen Pei, Yuzhang Li, Lei Liao, Hongxia Wang, Jiayu Wan, Zheng Liang, Guangxu Chen, Hao Zhang, Jiangyan Wang & Yi Cui; Nature Energy, 04/30/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Stripe order from the perspective of the Hubbard model" — Edwin W. Huang:  Christian B. Mendl, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; npj Quantum Materials, 04/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unconventional pairing symmetry of interacting Dirac fermions on a π -flux lattice" — Huaiming Guo: Ehsan Khatami, Yao Wang, Thomas P. Devereaux, Rajiv R. P. Singh, and Richard T. Scalettar; Physical Review B, 04/20/2018. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Resonant inelastic x-ray scattering studies of magnons and bimagnons in the lightly doped cuprate La2−x Srx CuO4" — L. Chaix: E. W. Huang, S. Gerber, X. Lu, C. Jia, Y. Huang, D. E. McNally, Y. Wang, F. H. Vernay, A. Keren, M. Shi, B. Moritz, Z.-X. Shen, T. Schmitt, T. P. Devereaux, and W.-S. Lee; Physical Review B, 04/20/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Topological Floquet-Thouless Energy Pump" — Michael H. Kolodrubetz: Frederik Nathan, Snir Gazit, Takahiro Morimoto, and Joel E. Moore; Physical Review Letters, 04/11/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Probing the Optical Properties and Strain-Tuning of Ultrathin Mo1−xWxTe2" — Ozgur Burak Aslan: Isha M. Datye, Michal J. Mleczko, Karen Sze Cheung, Sergiy Krylyuk, Alina Bruma, Irina Kalish, Albert V. Davydov, Eric Pop, and Tony F. Heinz; Nano Letters, 03/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spatially controlled doping of two-dimensional SnS2 through intercalation for electronics" — Yongji Gong: Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou & Yi Cui; Nature Nanotechnology, 02/26/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sterically controlled mechanochemistry under hydrostatic pressure" — Hao Yan:  Fan Yang, Ding Pan, Yu Lin, J. Nathan Hohman, Diego Solis-Ibarra, Fei Hua Li, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Giulia Galli, Wendy L. Mao, Zhi-Xun Shen & Nicholas A. Melosh; Nature , 02/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »