"Highly Nitridated Graphene–Li2S Cathodes with Stable Modulated Cycles"

Yongcai Qiu: Genlan Rong, Jie Yang, Guizhu Li, Shuo Ma, Xinliang Wang, Zhenghui Pan, Yuan Hou, Meinan Liu, Fangmin Ye, Wanfei Li, Zhi Wei Seh, Xinyong Tao, Hongbin Yao, Nian Liu, Rufan Zhang, Guangmin Zhou, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Yi Cui, and Yuegang Zhang; Advanced Energy Materials, 09/21/15.

Additional Authors: Genlan Rong, Jie Yang, Guizhu Li, Shuo Ma, Xinliang Wang, Zhenghui Pan, Yuan Hou, Meinan Liu, Fangmin Ye, Wanfei Li, Zhi Wei Seh, Xinyong Tao, Hongbin Yao, Nian Liu, Rufan Zhang, Guangmin Zhou, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Yi Cui, and Yuegang Zhang

Abstract:

Keywords:
highly nitridated graphenes;in situ scanning electron microscopy (SEM) cell;in situ transmission electron microscopy (TEM) cell;Li/S batteries;Li2S cathode

Ultralong cycle-life and stable Li2S-C/Li cells can be achieved by using highly nitridated graphene and controlling both recharge capacity and voltage.

aenm201501369-gra-0001-m