SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Sensitive, portable heavy-metal-ion detection by the sulfidation method on a superhydrophobic concentrator (SPOT)" — Hiang Kwee Lee: Wenxiao Huang, Yusheng Ye, Jinwei Xu, Yucan Peng, Tong Wu, Ankun Yang, Lien-Yang Chou, Xin Xiao, Xin Gao, Fang Liu, Hansen Wang, Bofei Liu, Jiangyan Wang, and Yi Cui; One Earth, 05/21/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries" — Hao Chen: Yufei Yang, David T. Boyle, You Kyeong Jeong, Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Zhuojun Huang, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao and Yi Cui ; Nature Energy, 05/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dual-Solvent Li-Ion Solvation Enables High-Performance Li-Metal Batteries" — Hansen Wang : Zhiao Yu, Xian Kong, William Huang, Zewen Zhang, David G. Mackanic, Xinyi Huang, Jian Qin, Zhenan Bao, Yi Cui; Advanced Materials, 05/09/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Subterahertz collective dynamics of polar vortices" — Qian Li: Vladimir A. Stoica, Marek Paściak, Yi Zhu, Yakun Yuan, Tiannan Yang, Margaret R. McCarter, Sujit Das, Ajay K. Yadav, Suji Park, Cheng Dai, Hyeon Jun Lee, Youngjun Ahn, Samuel D. Marks, Shukai Yu, Christelle Kadlec, Takahiro Sato, Matthias C. Hoffmann, Matthieu Chollet, Michael E. Kozina, Silke Nelson, Diling Zhu, Donald A. Walko, Aaron M. Lindenberg, Paul G. Evans, Long-Qing Chen, Ramamoorthy Ramesh, Lane W. Martin, Venkatraman Gopalan, John W. Freeland, Jirka Hlinka & Haidan Wen; Nature, 04/14/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Corrosion of lithium metal anodes during calendar ageing and its microscopic origins" — David T. Boyle: William Huang , Hansen Wang , Yuzhang Li, Hao Chen, Zhiao Yu, Wenbo Zhang, Zhenan Bao and Yi Cui; Nature Energy, 03/22/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrolyte-Resistant Dual Materials for the Synergistic Safety Enhancement of Lithium-Ion Batteries" — Lien-Yang Chou : Yusheng Ye, Lee Hiang Kwee, Wenxiao Huang, Rong Xu, Xin Gao, Renjie Chen, Feng Wu, Tsung Chia-Kuang, Yi Cui; Nano Letters, 02/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm–2 and 20 mAh cm–2" — Zhao Cai: Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yi Cui, and Yongming Sun; Journal of the American Chemical Society, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Efficient Lithium Metal Cycling over a Wide Range of Pressures from an Anion-Derived Solid-Electrolyte Interphase Framework" — Hansen Wang : William Huang, Zhiao Yu, Wenxiao Huang, Rong Xu, Zewen Zhang, Zhenan Bao, Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Preserving a robust CsPbI3 perovskite phase via pressure-directed octahedral tilt" — Feng Ke:  Chenxu Wang, Chunjing Jia, Nathan R. Wolf, Jiejuan Yan, Shanyuan Niu, Thomas P. Devereaux, Hemamala I. Karunadasa, Wendy L. Mao & Yu Lin; Nature Communications, 01/19/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Polyamorphism in a solute-lean Al–Ce metallic glass" — Ziliang Yin: Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Zhidan Zeng, Wendy L. Mao and Qiaoshi Zeng; Journal of Applied Physics, 01/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »