SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Coupling between oxygen redox and cation migration explains unusual electrochemistry in lithium-rich layered oxides" — William E. Gent: Kipil Lim, Yufeng Liang, Qinghao Li, Taylor Barnes, Sung-Jin Ahn, Kevin H. Stone, Mitchell McIntire, Jihyun Hong, Jay Hyok Song, Yiyang Li, Apurva Mehta, Stefano Ermon, Tolek Tyliszczak, David Kilcoyne, David Vine, Jin-Hwan Park, Seok-Kwang Doo, Michael F. Toney, Wanli Yang, David Prendergast & William C. Chueh; Nature Communications, 12/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Optical Tuning of Interlayer Interactions in the Transition Metal Dichalcogenides" — Ehren M. Mannebach: Clara Nyby, Friederike Ernst, Yao Zhou, John Tolsma, Yao Li, Meng-Ju Sher, I-Cheng Tung, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L. Seyler, Genevieve Clark, Yu Lin, Diling Zhu, James M. Glownia, Michael E. Kozina , Sanghoon Song, Silke Nelson, Apurva Mehta , Yifei Yu, Anupum Pant, Ozgur Burak Aslan, Archana Raja, Yinsheng Guo, Anthony DiChiara, Wendy Mao, Linyou Cao , Sefaattin Tongay , Jifeng Sun, David J. Singh, Tony F. Heinz, Xiaodong Xu, Allan H. MacDonald, Evan Reed, Haidan Wen, and Aaron M. Lindenberg; Nano Letters, 11/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Enhanced Cycling Stability of Sulfur Electrodes through Effective Binding of Pyridine-Functionalized Polymer" — Yuchi Tsao: Zheng Chen, Simon Rondeau-Gagne,́ Qianfan Zhang, Hongbin Yao, Shucheng Chen, Guangmin Zhou, Chenxi Zu, Yi Cui, and Zhenan Bao; ACS Energy Letters, 09/20/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure" — Qing Lin He: Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, Kang L. Wang; Science , 07/21/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Field-theoretic simulations of random copolymers with structural rigidity" — Shifan Mao: Quinn MacPherson, Jian Qin, Andrew J. Spakowitz; The Royal Society of Chemistry, 03/13/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Investigation of 2D Layered Materials as Protective Films for Lithium and Sodium Metal Anodes" — Hongzhen Tian: Zhi Wei Seh, Kai Yan, Zhongheng Fu, Peng Tang, Yingying Lu, Ruifeng Zhang, Dominik Legut, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Advanced Energy Materials, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Catalytic oxidation of Li2S on the surface of metal sulfides for Li−S batteries" — Guangmin Zhou: Hongzhen Tian, Yang Jin, Xinyong Tao, Bofei Liu , Rufan Zhang, Zhi Wei Seh, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Jie Sun, Jie Zhao, Chenxi Zu, David Sichen Wu, Qianfan Zhang, and Yi Cui; Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/31/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sulfiphilic Nickel Phosphosulfide Enabled Li2S Impregnation in 3D Graphene Cages for Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Jie Sun, Yang Jin, Wei Chen, Chenxi Zu, Rufan Zhang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Xinyong Tao, Wei Liu, Kai Yan, Hye Ryoung Lee, and Yi Cui; Advanced Materials, 01/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Modular soft x-ray spectrometer for applications in energy sciences and quantum materials" — Yi-De Chuang: Yu-Cheng Shao, Alejandro Cruz, Kelly Hanzel, Adam Brown, Alex Frano, Ruimin Qiao, Brian Smith, Edward Domning, Shih-Wen Huang, L. Andrew Wray, Wei-Sheng Lee, Zhi-Xun Shen, Thomas P. Devereaux, Jaw-Wern Chiou, Way-Faung Pong, Valeriy V. Yashchuk, Eric Gullikson, Ruben Reininger, Wanli Yang, Jinghua Guo, Robert Duarte, and Zahid Hussain; Review of Scientific Instruments, 01/27/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »