SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Aqueous Inorganic Polymer Binder for High Performance Lithium–Sulfur Batteries with Flame-Retardant Properties" — Guangmin Zhou: Kai Liu, Yanchen Fan, Mengqi Yuan, Bofei Liu, Wei Liu, Feifei Shi, Yayuan Liu, Wei Chen, Jeffrey Lopez, Denys Zhuo, Jie Zhao, Yuchi Tsao, Xuanyi Huang, Qianfan Zhang, and Yi Cui; ACS Central Science, 02/14/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Coupling between oxygen redox and cation migration explains unusual electrochemistry in lithium-rich layered oxides" — William E. Gent: Kipil Lim, Yufeng Liang, Qinghao Li, Taylor Barnes, Sung-Jin Ahn, Kevin H. Stone, Mitchell McIntire, Jihyun Hong, Jay Hyok Song, Yiyang Li, Apurva Mehta, Stefano Ermon, Tolek Tyliszczak, David Kilcoyne, David Vine, Jin-Hwan Park, Seok-Kwang Doo, Michael F. Toney, Wanli Yang, David Prendergast & William C. Chueh; Nature Communications, 12/12/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamic Optical Tuning of Interlayer Interactions in the Transition Metal Dichalcogenides" — Ehren M. Mannebach: Clara Nyby, Friederike Ernst, Yao Zhou, John Tolsma, Yao Li, Meng-Ju Sher, I-Cheng Tung, Hua Zhou, Qi Zhang, Kyle L. Seyler, Genevieve Clark, Yu Lin, Diling Zhu, James M. Glownia, Michael E. Kozina , Sanghoon Song, Silke Nelson, Apurva Mehta , Yifei Yu, Anupum Pant, Ozgur Burak Aslan, Archana Raja, Yinsheng Guo, Anthony DiChiara, Wendy Mao, Linyou Cao , Sefaattin Tongay , Jifeng Sun, David J. Singh, Tony F. Heinz, Xiaodong Xu, Allan H. MacDonald, Evan Reed, Haidan Wen, and Aaron M. Lindenberg; Nano Letters, 11/09/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transforming from planar to three-dimensional lithium with flowable interphase for solid lithium metal batteries" — Yayuan Liu: Dingchang Lin, Yang Jin, Kai Liu, Xinyong Tao, Qiuhong Zhang, Xiaokun Zhang and Yi Cui; Science Advances, 10/20/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Enhanced Cycling Stability of Sulfur Electrodes through Effective Binding of Pyridine-Functionalized Polymer" — Yuchi Tsao: Zheng Chen, Simon Rondeau-Gagne,́ Qianfan Zhang, Hongbin Yao, Shucheng Chen, Guangmin Zhou, Chenxi Zu, Yi Cui, and Zhenan Bao; ACS Energy Letters, 09/20/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Synthesis of quenchable amorphous diamond" — Zhidan Zeng: Liuxiang Yang, Qiaoshi Zeng, Hongbo Lou , Hongwei Sheng , Jianguo Wen, Dean J. Miller, Yue Meng, Wenge Yang, Wendy L. Mao & Ho-kwang Mao; Nat Commun., 08/22/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Morphology and property investigation of primary particulate matter particles from different sources" — Rufan Zhang: Chong Liu, Guangmin Zhou, Jie Sun, Nian Liu, Po-Chun Hsu, Haotian Wang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Tong Wu, Wenting Zhao, Yi Cui; Nano Research, 08/08/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Magnetic quantum phase transition in Cr-doped Bi2(SexTe1−x)3 driven by the Stark effect" — Zuocheng Zhang: Xiao Feng, Jing Wang, Biao Lian, Jinsong Zhang , Cuizu Chang , Minghua Guo , Yunbo Ou , Yang Feng , Shou-Cheng Zhang, Ke He, Xucun Ma, Qi-Kun Xue and Yayu Wang; Nat Nano, 08/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Light-induced picosecond rotational disordering of the inorganic sublattice in hybrid perovskites" — Xiaoxi Wu: Liang Z. Tan, Xiaozhe Shen, Te Hu, Kiyoshi Miyata, M. Tuan Trinh, Renkai Li, Ryan Coffee, Shi Liu, David A. Egger, Igor Makasyuk, Qiang Zheng, Alan Fry, Joseph S. Robinson, Matthew D. Smith, Burak Guzelturk, Hemamala I. Karunadasa, Xijie Wang, Xiaoyang Zhu, Leeor Kronik, Andrew M. Rappe, and Aaron M. Lindenberg; Science Advances, 07/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »