SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Amphiphilic Surface Modification of Hollow Carbon Nanofibers for Improved Cycle Life of Lithium Sulfur Batteries" — Guangyuan Zheng: Guangyuan Zheng, Qianfan Zhang, Judy J. Cha, Yuan Yang, Weiyang Li, Zhi Wei Seh, and Yi Cui; Nano Letters, 02/08/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure" — Qing Lin He: Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che, Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, Kang L. Wang; Science , 07/21/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Field-theoretic simulations of random copolymers with structural rigidity" — Shifan Mao: Quinn MacPherson, Jian Qin, Andrew J. Spakowitz; The Royal Society of Chemistry, 03/13/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Theoretical Investigation of 2D Layered Materials as Protective Films for Lithium and Sodium Metal Anodes" — Hongzhen Tian: Zhi Wei Seh, Kai Yan, Zhongheng Fu, Peng Tang, Yingying Lu, Ruifeng Zhang, Dominik Legut, Yi Cui, and Qianfan Zhang; Advanced Energy Materials, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Catalytic oxidation of Li2S on the surface of metal sulfides for Li−S batteries" — Guangmin Zhou: Hongzhen Tian, Yang Jin, Xinyong Tao, Bofei Liu , Rufan Zhang, Zhi Wei Seh, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Jie Sun, Jie Zhao, Chenxi Zu, David Sichen Wu, Qianfan Zhang, and Yi Cui; Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/31/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sulfiphilic Nickel Phosphosulfide Enabled Li2S Impregnation in 3D Graphene Cages for Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Jie Sun, Yang Jin, Wei Chen, Chenxi Zu, Rufan Zhang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Xinyong Tao, Wei Liu, Kai Yan, Hye Ryoung Lee, and Yi Cui; Advanced Materials, 01/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Modular soft x-ray spectrometer for applications in energy sciences and quantum materials" — Yi-De Chuang: Yu-Cheng Shao, Alejandro Cruz, Kelly Hanzel, Adam Brown, Alex Frano, Ruimin Qiao, Brian Smith, Edward Domning, Shih-Wen Huang, L. Andrew Wray, Wei-Sheng Lee, Zhi-Xun Shen, Thomas P. Devereaux, Jaw-Wern Chiou, Way-Faung Pong, Valeriy V. Yashchuk, Eric Gullikson, Ruben Reininger, Wanli Yang, Jinghua Guo, Robert Duarte, and Zahid Hussain; Review of Scientific Instruments, 01/27/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrospun core-shell microfiber separator with thermal-triggered flame-retardant properties for lithium-ion batteries" — Kai Liu: Wei Liu, Yongcai Qiu, Biao Kong, Yongming Sun, Zheng Chen, Denys Zhuo, Dingchang Lin, Yi Cui; Science Advances, 01/03/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"In Situ Electrochemically Derived Nanoporous Oxides from Transition Metal Dichalcogenides for Active Oxygen Evolution Catalysts" — Wei Chen: Yayuan Liu, Yuzhang Li, Jie Sun, Yongcai Qiu, Chong Liu, Guangmin Zhou, and Yi Cui; Nano Letters, 11/28/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Variation in superconducting transition temperature due to tetragonal domains in two-dimensionally doped SrTiO3" — Hilary Noad: Eric M. Spanton, Katja C. Nowack, Hisashi Inoue, Minu Kim, Tyler A. Merz, Christopher Bell, Yasuyuki Hikita, Ruqing Xu, Wenjun Liu, Arturas Vailionis, Harold Y. Hwang, and Kathryn A. Moler; Physical Review B , 11/28/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »