SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Generation of Tin-Vacancy Centers in Diamond via Shallow Ion Implantation and Subsequent Diamond Overgrowth" — Alison E. Rugar: Haiyu Lu, Constantin Dory, Shuo Sun, Patrick J. McQuade, Zhi-Xun Shen, Nicholas A. Melosh, Jelena Vučković; Nano Letters, 03/11/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Synergistic enhancement of electrocatalytic CO2 reduction to C2 oxygenates at nitrogen-doped nanodiamonds/Cu interface" — Hongxia Wang: Yan-Kai Tzeng, Yongfei Ji, Yanbin Li , Jun Li, Xueli Zheng , Ankun Yang , Yayuan Liu, Yongji Gong, Lili Cai, Yuzhang Li , Xiaokun Zhang, Wei Chen, Bofei Liu, Haiyu Lu, Nicholas A. Melosh , Zhi-Xun Shen, Karen Chan, Tianwei Tan, Steven Chu and Yi Cui; Nature Nanotechnology, 01/06/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Impact of Rigidity on Molecular Self-Assembly" — Ella M. King: Matthew A. Gebbie, and Nicholas A. Melosh; Langmuir, 12/03/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Surface Photovoltage-Induced Ultralow Work Function Material for Thermionic Energy Converters" — Peter Schindler: Daniel C. Riley, Igor Bargatin, Kunal Sahasrabuddhe, Jared W. Schwede, Steven Sun, Piero Pianetta, Zhi-Xun Shen, Roger T. Howe and Nicholas A. Melosh; Acs Energy Letters, 10/11/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nanodiamond Integration with Photonic Devices" — Marina Radulaski:  Jingyuan Linda Zhang, Yan-Kai Tzeng, Konstantinos G. Lagoudakis, Hitoshi Ishiwata, Constantin Dory, Kevin A. Fischer, Yousif A. Kelaita, Shuo Sun, Peter C. Maurer, Kassem Alassaad, Gabriel Ferro, Zhi-Xun Shen, Nicholas A. Melosh, Steven Chu, and Jelena Vuckovic; Laser & Photonics Reviews, 07/22/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Frequency Tunable Single-Photon Emission From a Single Atomic Defect in a Solid" — Shuo Sun: Jingyuan Linda Zhang, Kevin A. Fischer, Michael J. Burek, Constantin Dory, Konstantinos G. Lagoudakis, Yan-Kai Tzeng, Marina Radulaski, Yousif Kelaita, Amir Safavi-Naeini, Zhi-Xun Shen, Nicholas A. Melosh, Steven Chu, Marko Lončar, and Jelena Vučković; Optical Society of America, 05/05/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cavity-Enhanced Raman Emission from a Single Color Center in a Solid" — Shuo Sun:  Jingyuan Linda Zhang, Kevin A. Fischer, Michael J. Burek, Constantin Dory, Konstantinos G. Lagoudakis, Yan-Kai Tzeng, Marina Radulaski, Yousif Kelaita, Amir Safavi-Naeini, Zhi-Xun Shen, Nicholas A. Melosh, Steven Chu, Marko Lončar, and Jelena Vučković; Physical Review Letters, 08/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"An Ultrastrong Double-Layer Nanodiamond Interface for Stable Lithium Metal Anodes" — Yayuan Liu: Yan-Kai Tzeng, Dingchang Lin, Allen Pei, Haiyu Lu, Nicholas A. Melosh. Zhi-Xun Shen, Steven Chu, YiCui; Joule, 08/15/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Experimental measurement of the diamond nucleation landscape reveals classical and nonclassical features" — Matthew A. Gebbie: Hitoshi Ishiwata, Patrick J. McQuade, Vaclav Petrak, Andrew Taylor, Christopher Freiwald, Jeremy E. Dahl, Robert M. K. Carlson, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Zhi-Xun Shen, Milos Nesladek, and Nicholas A. Melosh; Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/01/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sterically controlled mechanochemistry under hydrostatic pressure" — Hao Yan:  Fan Yang, Ding Pan, Yu Lin, J. Nathan Hohman, Diego Solis-Ibarra, Fei Hua Li, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Giulia Galli, Wendy L. Mao, Zhi-Xun Shen & Nicholas A. Melosh; Nature , 02/21/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »