SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Preserving a robust CsPbI3 perovskite phase via pressure-directed octahedral tilt" — Feng Ke:  Chenxu Wang, Chunjing Jia, Nathan R. Wolf, Jiejuan Yan, Shanyuan Niu, Thomas P. Devereaux, Hemamala I. Karunadasa, Wendy L. Mao & Yu Lin; Nature Communications, 01/19/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Polyamorphism in a solute-lean Al–Ce metallic glass" — Ziliang Yin: Hongbo Lou, Hongwei Sheng, Zhidan Zeng, Wendy L. Mao and Qiaoshi Zeng; Journal of Applied Physics, 01/12/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Revealing Local Disorder in a Silver-Bismuth Halide Perovskite upon Compression" — Samuel P. Girdzis: Yu Lin, Linn Leppert, Adam H. Slavney, Sulgiye Park, Karena W. Chapman, Hemamala I. Karunadasa, and Wendy L. Mao; The Journal of Physical Chemistry Letters, 12/30/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure-induced excimer formation and fluorescence enhancement of an anthracene derivative" — Yuxiang Dai: Haichao Liu, Ting Geng, Feng Ke, Shanyuan Niu, Kai Wang, Yang Qi, Bo Zou, Bing Yang, Wendy L. Mao and Yu Lin; Journal of Materials Chemistry C, 12/08/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Revealing Molecular Mechanisms in Hierarchical Nanoporous Carbon via Nuclear Magnetic Resonance" — Haiyan Mao: Jing Tang, Jun Xu,Yucan Peng, Jun Chen, Bing Wu, Yuanwen Jiang, Kaipeng Hou, Shuo Chen, Jiangyan Wang, Hye Ryoung Lee, David M. Halat, Bing Zhang, Wei Chen, Ariel Z. Plantz, Zhiyi Lu, Yi Cui, Jeffrey A. Reimer; Matter, 10/22/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Designing hierarchical nanoporous membranes for highly efficient gas adsorption and storage" — Haiyan Mao: Jing Tan, Jun Chen, Jiayu Wan, Kaipeng Hou, Yucan Peng, David M. Halat, Liangang Xiao, Rufan Zhang, Xudong Lv, Ankun Yang, Yi Cui and Jeffrey A. Reimer; Science Advances, 10/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-pressure storage of hydrogen fuel: ammonia borane and its related compounds " — Yu Lin: Wendy L. Mao; Chinese Science Bulletin , 09/06/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Direct observation of shock-induced disordering of enstatite below the melting temperature" — J.-A. Hernandez: G. Morard, M. Guarguaglini, R. Alonso-Mori, A. Benuzzi-Mounaix, R. Bolis, G. Fiquet, E. Galtier, A. E. Gleason, S. Glenzer, F. Guyot, B. Ko, H. J. Lee, W. L. Mao, B. Nagler, N. Ozaki, A. K. Schuster, S. H. Shim, T. Vinci, and A. Ravasio; Geophysical Research Letters, 07/17/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Crystallography of low Z material at ultrahigh pressure: Case study on solid hydrogen" — Cheng Ji: Bing Li, Wenjun Liu, Jesse S. Smith, Alexander Björling, Arnab Majumdar, Wei Luo, Rajeev Ahuja, Jinfu Shu, Junyue Wang, Stanislav Sinogeikin, Yue Meng, Vitali B. Prakapenka, Eran Greenberg, Ruqing Xu, Xianrong Huang, Yang Ding, Alexander Soldatov, Wenge Yang, Guoyin Shen, Wendy L. Mao, Ho-Kwang Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Key problems of the four-dimensional Earth system" — Ho-kwang Mao: Wendy L. Mao; Matter and Radiation at Extremes, 04/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »