SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Capturing the swelling of solid-electrolyte interphase in lithium metal batteries" — Zewen Zhang: Yuzhang Li, Rong Xu, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Solomon T. Oyakhire, Yecun Wu, Jinwei Xu, Hansen Wang, Zhiao Yu, David T. Boyle, William Huang, Yusheng Ye, Hao Chen,Jiayu Wan, Zhenan Bao, Wah Chiu, Yi Cui; Science, 01/06/22. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Precursor of pair-density wave in doping Kitaev spin liquid on the honeycomb lattice" — Cheng Peng: Yi-Fan Jiang, Thomas P. Devereaux and Hong-Chen Jiang ; npj Quantum Materials, 07/02/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-temperature superconductivity" — Xingjiang Zhou: Wei-Sheng Lee, Masatoshi Imada, Nandini Trivedi, Philip Phillips, Hae-Young Kee, Päivi Törmä and Mikhail Eremets; Nature Reviews Physics, 05/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sensitive, portable heavy-metal-ion detection by the sulfidation method on a superhydrophobic concentrator (SPOT)" — Hiang Kwee Lee: Wenxiao Huang, Yusheng Ye, Jinwei Xu, Yucan Peng, Tong Wu, Ankun Yang, Lien-Yang Chou, Xin Xiao, Xin Gao, Fang Liu, Hansen Wang, Bofei Liu, Jiangyan Wang, and Yi Cui; One Earth, 05/21/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Free-standing ultrathin lithium metal–graphene oxide host foils with controllable thickness for lithium batteries" — Hao Chen: Yufei Yang, David T. Boyle, You Kyeong Jeong, Rong Xu, Luize Scalco de Vasconcelos, Zhuojun Huang, Hansen Wang, Hongxia Wang, Wenxiao Huang, Huiqiao Li, Jiangyan Wang, Hanke Gu, Ryuhei Matsumoto, Kazunari Motohashi, Yuri Nakayama, Kejie Zhao and Yi Cui ; Nature Energy, 05/20/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Measurements of nonequilibrium interatomic forces using time-domain x-ray scattering" — Samuel W. Teitelbaum: Thomas C. Henighan, Hanzhe Liu, Mason P. Jiang, Diling Zhu, Matthieu Chollet, Takahiro Sato, Éamonn D. Murray, Stephen Fahy, Shane O’Mahony,Trevor P. Bailey , Ctirad Uher, Mariano Trigo, and David A. Reis; Physical Review B, 05/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Orbital Chern Insulator and Quantum Phase Diagram of a Kagome Electron System with Half-Filled Flat Bands" — Yafei Ren: Hong-Chen Jiang, Zhenhua Qiao, and D. N. Sheng; Physical Review Letters, 03/18/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm–2 and 20 mAh cm–2" — Zhao Cai: Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yi Cui, and Yongming Sun; Journal of the American Chemical Society, 02/17/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrafast formation of domain walls of a charge density wave in SmTe3" — M.Trigo: P. Giraldo-Gallo, J. N. Clark, M. E. Kozina, T. Henighan, M. P. Jiang, M. Chollet, I. R. Fisher, J. M. Glownia, T. Katayama, P. S. Kirchmann, D. Leuenberger, H. Liu, D. A. Reis, Z. X. Shen, and D. Zhu; Physical Review B, 02/15/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Doping Quantum Spin Liquids on the Kagome Lattice" — Cheng Peng :  Yi‐Fan Jiang, Dong‐Ning Sheng , Hong‐Chen Jiang; Advanced Quantum Technologies, 01/28/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »