SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Numerical evidence of fluctuating stripes in the normal state of high-Tc cuprate superconductors" — Edwin W. Huang: Christian B. Mendl, Shenxiu Liu, Steve Johnston, Hong-Chen Jiang, Brian Moritz, Thomas P. Devereaux; Science , 12/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dynamical time-reversal symmetry breaking and photo-induced chiral spin liquids in frustrated Mott insulators" — Martin Claassen: Hong-Chen Jiang, Brian Moritz & Thomas P. Devereaux; Nature Communications, 10/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Holon Wigner Crystal in a Lightly Doped Kagome Quantum Spin Liquid" — Hong-Chen Jiang: Devereaux, T., Kivelson, S.A.; Phys Rev Lett, 08/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Strong ferromagnetic exchange interaction under ambient pressure in BaFe2S3" — Meng Wang: S. J. Jin, Ming Yi, Yu Song, H. C. Jiang, W. L. Zhang, H. L. Sun, H. Q. Luo, A. D. Christianson, E. Bourret-Courchesne, D. H. Lee, Dao-Xin Yao, and R. J. Birgeneau; Phys. Rev. B, 02/03/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%" — Yang Jin: Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui and Ju Li; Energy & Environmental Science, 01/06/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb" — Junfeng He: Chaofan Zhang, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 12/23/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nature of a single doped hole in two-leg Hubbard and t- J ladders" — Shenxiu Liu: Hong-Chen Jiang, and Thomas P. Devereaux; Physical Review B , 10/28/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrathin two-dimensional superconductivity with strong spin–orbit coupling" — Hyoungdo Nam: Hua Chen , Tijiang Liu , Jisun Kim, Chendong Zhang , Jie Yong, Thomas R. Lemberger, Philip A. Kratz , John R. Kirtley , Kathryn Moler , Philip W. Adams , Allan H. MacDonald, and Chih-Kang Shih; PNAS, 09/20/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"The origin of incipient ferroelectricity in lead telluride" — M.P. Jiang: M. Trigo, I. Savić, S. Fahy, É. D. Murray, C. Bray, J. Clark, T. Henighan, M. Kozina, M. Chollet, J. M. Glownia, M. C. Hoffmann, D. Zhu, O. Delaire, A. F. May, B. C. Sales, A. M. Lindenberg, P. Zalden, T. Sato, R. Merlin & D. A. Reis; Nature Communications, 07/22/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »