SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Electron-phonon coupling in a system with broken symmetry: Surface of Be(0001)" — TeYu Chien (簡德宇): Xiaobo He, Sung-Kwan Mo, Makoto Hashimoto, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, and E. W. Plummer; Physical Review B, 08/21/2015. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electronic structure of BaNi2P2 observed by angle-resolved photoemission spectroscopy" — S. Ideta: . Yoshida, M. Nakajima, W. Malaeb, H. Kito, H. Eisaki, A. Iyo, Y. Tomioka, T. Ito, K. Kihou, C. H. Lee, Y. Kotani, K. Ono, S. K. Mo, Z. Hussain, Z.-X. Shen, H. Harima, S. Uchida, and A. Fujimori; Phys. Rev. B 89, 05/28/2014. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Monochromatic Photocathodes from Graphene-Stabilized Diamondoids" — Hao Yan: Karthik T. Narasimha, Jonathan Denlinger, Fei Hua Li, Sung-Kwan Mo , J. Nathan Hohman, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner , Zahid Hussain , Zhi-Xun Shen, and Nicholas A. Melosh; Nano Letters, 12/29/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"ARPES study of the epitaxially grown topological crystalline insulator SnTe(111)" — Yi Zhang: Zhongkai Liu, Bo Zhou, Yeongkwan Kim, Lexian Yang, Hyejin Ryu, Choongyu Hwang, Yulin Chen, Zahid Hussain, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo; Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 08/01/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Femtosecond electron-phonon lock-in by photoemission and x-ray free-electron laser" — S. Gerber: S.-L. Yang, D. Zhu, H. Soifer, J. A. Sobota, S. Rebec, J. J. Lee, T. Jia, B. Moritz, C. Jia, A. Gauthier, Y. Li, D. Leuenberger, Y. Zhang, L. Chaix, W. Li, H. Jang, J.-S. Lee, M. Yi, G. L. Dakovski, S. Song, J. M. Glownia, S. Nelson, K. W. Kim, Y.-D. Chuang, Z. Hussain, R. G. Moore, T. P. Devereaux, W.-S. Lee, P. S. Kirchmann, Z.-X. Shen; Science , 07/07/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Quantum spin Hall state in monolayer 1T'-WTe2" — Shujie Tang: Chaofan Zhang, Dillon Wong, Zahra Pedramrazi, Hsin-Zon Tsai, Chunjing Jia, Brian Moritz, Martin Claassen, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Juan Jiang, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Robert G. Moore, Chan-Cuk Hwang, Choongyu Hwang, Zahid Hussain, Yulin Chen, Miguel M. Ugeda, Zhi Liu, Xiaoming Xie, Thomas P. Devereaux, Michael F. Crommie, Sung-Kwan Mo & Zhi-Xun Shen; Nature Physics, 06/26/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Nonequilibrium lattice-driven dynamics of stripes in nickelates using time-resolved x-ray scattering" — W.S. Lee: Y. F. Kung, B. Moritz, G. Coslovich, R. A. Kaindl, Y. D. Chuang, R. G. Moore, D. H. Lu, P. S. Kirchmann, J. S. Robinson, M. P. Minitti, G. Dakovski, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. Gerber, T. Sasagawa, Z. Hussain, Z. X. Shen, and T. P. Devereaux; Physical Review B , 03/13/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Modular soft x-ray spectrometer for applications in energy sciences and quantum materials" — Yi-De Chuang: Yu-Cheng Shao, Alejandro Cruz, Kelly Hanzel, Adam Brown, Alex Frano, Ruimin Qiao, Brian Smith, Edward Domning, Shih-Wen Huang, L. Andrew Wray, Wei-Sheng Lee, Zhi-Xun Shen, Thomas P. Devereaux, Jaw-Wern Chiou, Way-Faung Pong, Valeriy V. Yashchuk, Eric Gullikson, Ruben Reininger, Wanli Yang, Jinghua Guo, Robert Duarte, and Zahid Hussain; Review of Scientific Instruments, 01/27/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Spin-polarized surface resonances accompanying topological surface state formation" — Chris Jozwiak: Jonathan A. Sobota, Kenneth Gotlieb, Alexander F. Kemper, Costel R. Rotundu, Robert J. Birgeneau, Zahid Hussain, Dung-Hai Lee, Zhi-Xun Shen & Alessandra Lanzara; nature commumincations, 10/14/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Distinctive orbital anisotropy observed in the nematic state of a FeSe thin film" — Y. Zhang: M. Yi, Z.-K. Liu, W. Li, J. J. Lee, R. G. Moore, M. Hashimoto, M. Nakajima, H. Eisaki, S.-K. Mo, Z. Hussain, T. P. Devereaux, Z.-X. Shen, and D. H. Lu; Physical Review B, 09/26/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »