SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Three-Dimensional Analysis of Particle Distribution on Filter Layers inside N95 Respirators by Deep Learning" — Hye Ryoung Lee: Lei Liao, Wang Xiao, Arturas Vailionis, Antonio J. Ricco, Robin White, Yoshio Nishi, Wah Chiu, Steven Chu, Yi Cui; Nano Letters, 01/13/21. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cathode-Electrolyte Interphase in Lithium Batteries Revealed by Cryogenic Electron Microscopy" — Zewen Zhang: Jinlong Yang, William Huang, Hansen Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Yuzhang Li, Jinwei Xu, Wenxiao Huang, Wah Chiu, and Yi Cui; Matter, 11/09/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Opportunities for Cryogenic Electron Microscopy in Materials Science and Nanoscience" — Yanbin Li,: William Huang, Yuzhang Li, Wah Chiu, and Yi Cui; ACS Nano, 07/28/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Unravelling Degradation Mechanisms and Atomic Structure of Organic-Inorganic Halide Perovskites by Cryo-EM" — Yanbin Li: Weijiang Zhou, Yuzhang Li, Wenxiao Huang, Zewen Zhang, Guangxu Chen, Hansen Wang, Gong-Her Wu, Nicholas Rolston, Rafael Vila, Wah Chiu, and Yi Cui; Joule, 11/20/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Cryo-EM Structures of Atomic Surfaces and Host-Guest Chemistry in Metal-Organic Frameworks" — Yuzhang Li: Kecheng Wang, Weijiang Zhou, Yanbin Li, Rafael Vila, William Huang, Hongxia Wang, Guangxu Chen, Gong-Her Wu, Yuchi Tsao, Hansen Wang, Robert Sinclair, Wah Chiu, Yi Cui; Matter, 08/07/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure Effects on the 4f Electronic Structure of Light Lanthanides" — W.-T. Chiu: D. R. Mortensen, M. J. Lipp, G. Resta, C. J. Jia, B. Moritz, T. P. Devereaux, S. Y. Savrasov, G. T. Seidler, and R. T. Scalettar; Physical Review Letters, 02/13/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Pressure Effects on the 4f Electronic Structure of Light Lanthanides" — W.-T. Chiu: D. R. Mortensen, M. J. Lipp, G. Resta, C. J. Jia, B. Moritz, T. P. Devereaux, S. Y. Savrasov, G. T. Seidler, and R. T. Scalettar; Physical Review Letters, 02/13/19. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Orbital-dependent spin textures in Bi2 Se3 quantum well states" — Chiu-Yun Lin: Kenneth Gotlieb, Chris Jozwiak, Jonathan A. Sobota, Zhi-Xun Shen, James G. Analytis, Zahid Hussain, and Alessandra Lanzara; Physical Review B, 08/27/18. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Disorder enabled band structure engineering of a topological insulator surface" — Yishuai Xu: Janet Chiu, Lin Miao, Haowei He, Zhanybek Alpichshev, A. Kapitulnik, Rudro R. Biswas & L. Andrew Wray; Nature communications, 02/03/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »