SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Side Chain Engineering of Fused Ar omatic Thienopyrazine based Low Band-gap Polymers for Enhanced Charge Carrier Mobility " — Rajib Mondal: Sangwon Ko, Eric Verploegen, Hector A. Becerril, Michael F. Toney, and Zhenan Bao; Journal of Materials Chemistry, 09/01/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Toward high-mobility organic field-effect transistors: Control of molecular packing and large-area fabrication of single-crystal-based devices" — Hanying Li: Hanying Li, Gaurav Giri, Jeffrey B.-H. Tok and Zhenan Bao; MRS Bulletin, 01/01/2013. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-Performance Lithium Metal Negative Electrode with a Soft and Flowable Polymer Coating" — Guangyuan Zheng: Chao Wang, Allen Pei, Jeffrey Lopez, Feifei Shi, Zheng Chen, Austin D. Sendek, Hyun-Wook Lee, Zhenda Lu, Holger Schneider, Marina M. Safont-Sempere, Steven Chu, Zhenan Bao, and Yi Cui; ACS Energy Letters, 12/09/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Direct Uniaxial Alignment of a Donor–Acceptor Semiconducting Polymer Using Single-Step Solution Shearing" — Leo Shaw:  Pascal Hayoz, Ying Diao, Julia Antonia Reinspach, John W. F. To, Michael F. Toney, R. Thomas Weitz, and Zhenan Bao; Applied Materials & Interfaces, 03/17/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"3D Porous Sponge-Inspired Electrode for Stretchable Lithium-Ion Batteries" — Wei Liu: Zheng Chen, Guangmin Zhou, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Chong Liu, Hongbin Yao, Zhenan Bao, and Yi Cui; Advanced Materials, 03/15/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Stretchable Graphitic Carbon/Si Anode Enabled by Conformal Coating of a Self-Healing Elastic Polymer " — Yongming Sun : Yongming Sun, Jeffrey Lopez, Hyun-Wook Lee, Nian Liu, Guangyuan Zheng, Chun-Lan Wu, Jie Sun, Wei Liu, Jong Won Chung, Zhenan Bao , and Yi Cui; Advanced Materials, 01/27/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Fast and reversible thermoresponsive polymer switching materials for safer batteries" — Zheng Chen:  Po-Chun Hsu, Jeffrey Lopez, Yuzhang Li, John W. F. To, Nan Liu, Chao Wang, Sean C. Andrews, Jia Liu, Yi Cui & Zhenan Bao; Nature Energy, 01/11/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Flow-enhanced solution printing of all-polymer solar cells" — Ying Diao: Yan Zhou, Tadanori Kurosawa, Leo Shaw, Cheng Wang, Steve Park, Yikun Guo, Julia A. Reinspach, Kevin Gu, Xiaodan Gu, Benjamin C. K. Tee, Changhyun Pang, Hongping Yan, Dahui Zhao, Michael F. Toney, Stefan C. B. Mannsfeld & Zhenan Bao; Nature Communications, 08/12/15. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Effect of Chemical Structure on Polymer-Templated Growth of Graphitic Nanoribbons" — Nan Liu: Kwanpyo Kim, Hu Young Jeong, Po-Chun Hsu, Yi Cui, and Zhenan Bao; ACS NANO, 08/12/15. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-Areal-Capacity Silicon Electrodes with Low-Cost Silicon Particles Based on Spatial Control of Self-Healing Binder" — Zheng Chen: Chao Wang, Jeffrey Lopez, Zhenda Lu, Yi Cui, and Zhenan Bao; Advanced Energy Materials, 01/07/15. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »