SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"A half-wave rectified alternating current electrochemical method for uranium extraction from seawater" — Chong Liu: Po-Chun Hsu, Jin Xie, Jie Zhao, Tong Wu, Haotian Wang, Wei Liu, Jinsong Zhang, Steven Chu and Yi Cui; Nature Energy, 02/17/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ubiquitous strong electron–phonon coupling at the interface of FeSe/SrTiO3" — Chaofan Zhang:  Zhongkai Liu, Zhuoyu Chen, Yanwu Xie, Ruihua He, Shujie Tang, Junfeng He, Wei Li, Tao Jia, Slavko N. Rebec, Eric Yue Ma, Hao Yan, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Sung-Kwan Mo, Yasuyuki Hikita, Robert G. Moore, Harold Y. Hwang, Dunghai Lee & Zhixun Shen; Nature Communications, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Coexistence of Replica Bands and Superconductivity in FeSe Monolayer Films" — S. N. Rebec: T. Jia, C. Zhang, M. Hashimoto, D.-H. Lu, R. G. Moore, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 02/10/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Sulfiphilic Nickel Phosphosulfide Enabled Li2S Impregnation in 3D Graphene Cages for Li–S Batteries" — Guangmin Zhou: Jie Sun, Yang Jin, Wei Chen, Chenxi Zu, Rufan Zhang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Xinyong Tao, Wei Liu, Kai Yan, Hye Ryoung Lee, and Yi Cui; Advanced Materials, 01/30/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Modular soft x-ray spectrometer for applications in energy sciences and quantum materials" — Yi-De Chuang: Yu-Cheng Shao, Alejandro Cruz, Kelly Hanzel, Adam Brown, Alex Frano, Ruimin Qiao, Brian Smith, Edward Domning, Shih-Wen Huang, L. Andrew Wray, Wei-Sheng Lee, Zhi-Xun Shen, Thomas P. Devereaux, Jaw-Wern Chiou, Way-Faung Pong, Valeriy V. Yashchuk, Eric Gullikson, Ruben Reininger, Wanli Yang, Jinghua Guo, Robert Duarte, and Zahid Hussain; Review of Scientific Instruments, 01/27/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"High-pressure behavior of A2B2O7 pyrochlore (A=Eu, Dy; B=Ti, Zr)" — Dylan R. Rittman: Katlyn M. Turner, Sulgiye Park, Antonio F. Fuentes, Jinyuan Yan, Rodney C.Ewing, and Wendy L. Mao;  Journal of Applied Physics , 01/24/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ultrafast light-induced symmetry changes in single BaTiO3 nanowires" — Yi-Hong Kuo: Sanghee Nah, Kai He, Te Hu, Aaron M. Lindenberg; Journal of Materials Chemistry C, 01/23/17. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Hybrid metal–organic chalcogenide nanowires with electrically conductive inorganic core through diamondoid-directed assembly" — Hao Yan: J. Nathan Hohman, Fei Hua Li, Chunjing Jia, Diego Solis-Ibarra, Bin Wu, Jeremy E. P. Dahl, Robert M. K. Carlson, Boryslav A. Tkachenko, Andrey A. Fokin, Peter R. Schreiner, Arturas Vailionis, Taeho Roy Kim, Thomas P. Devereaux, Zhi-Xun Shen & Nicholas A. Melosh; Nature Materials, 12/26/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb" — Junfeng He: Chaofan Zhang, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, and Z.-X. Shen; Physical Review Letters, 12/23/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Ideal charge-density-wave order in the high-field state of superconducting YBCO" — H. Jang:  W.-S. Lee, H. Nojiri, S. Matsuzawa, H. Yasumura, L. Nie, A. V. Maharaj, S. Gerber, Y.-J. Liu, A. Mehta, D. A. Bonn, R. Liang, W. N. Hardy, C. A. Burns, Z. Islam, S. Song, J. Hastings, T. P. Devereaux, Z.-X. Shen, S. A. Kivelson, C.-C. Kao, D. Zhu, and J.-S. Lee; Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/20/16. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »