SIMES Publications

Enter search terms and sorting preferences below:

"Biexciton Condensation in Electron-Hole-Doped Hubbard Bilayers: A Sign-Problem-Free Quantum Monte Carlo Study" — Xu-Xin Huang: Martin Claassen, Edwin W. Huang, Brian Moritz, and Thomas P. Devereaux; Physical Review Letters, 02/19/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Local lattice distortions and dynamics in extremely overdoped superconducting YSr2Cu2.75Mo0.25O7.54" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Andrea Gauzzi, Maarit Karppinen, Changqing Jin, Gianguido Baldinozzi, Wenmin Li, Lipeng Cao, Edmondo Gilioli, Jack M. Jiang, Matthew Latimer, Oliver Mueller, and Venera Nasretdinova; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/18/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Local structure of Sr2CuO3.3, a 95 K cuprate superconductor without CuO2 planes" — Steven D. Conradson: Theodore H. Geballe, Changqing Jin, Lipeng Cao, Gianguido Baldinozzi, Jack M. Jiang, Matthew J. Latimer, and Oliver Mueller; Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/14/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Mechanical rolling formation of interpenetrated lithium metal/lithium tin alloy foil for ultrahigh-rate battery anode" — Mintao Wan: Sujin Kang, Li Wang, Hyun-Wook Lee, Guangyuan Wesley Zheng, Yi Cui & Yongming Sun; Nature Communications, 02/11/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Dissociate lattice oxygen redox reactions from capacity and voltage drops of battery electrodes" — Jinpeng Wu: Zengqing Zhuo, Xiaohui Rong, Kehua Dai, Zachary Lebens-Higgins, Shawn Sallis, Feng Pan, Louis F. J. Piper, Gao Liu, Yi-de Chuang, Zahid Hussain, Qinghao Li, Rong Zeng, Zhi-xun Shen, Wanli Yang; Science Advances, 02/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Transient Voltammetry with Ultramicroelectrodes Reveals the Electron Transfer Kinetics of Lithium Metal Anodes" — David T. Boyle: Xian Kong, Allen Pei, Paul E. Rudnicki, Feifei Shi, William Huang, Zhenan Bao, Jian Qin, and Yi Cui; ACS Energy Letters, 02/07/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"A Fireproof, Lightweight, Polymer–Polymer Solid-State Electrolyte for Safe Lithium Batteries" — Yi Cui: Jiayu Wan, Yusheng Ye, Kai Liu, Lien-Yang Chou, and Yi Cui; Nano Letters, 02/05/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Double-sided transistor device processability of carrierless ultrathin silicon wafers" — Ruby A. Lai: Thomas M. Hymel, Bofei Liu, Yi Cui; InfoMat, 02/04/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Membrane-Free Zn/MnO2 Flow Battery for Large-Scale Energy Storage" — Guodong Li: Wei Chen, Hao Zhang, Yongji Gong, Feifei Shi, Jiangyan Wang, Rufan Zhang, Guangxu Chen, Yang Jin, Tong Wu, Zhiyong Tang, and Yi Cui; Advanced Energy Materials, 01/31/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »

"Electrotunable liquid sulfur microdroplets" — Guangmin Zhou: Ankun Yang, Yifei Wang, Guoping Gao, Allen Pei, Xiaoyun Yu, Yangying Zhu, Linqi Zong, Bofei Liu, Jinwei Xu, Nian Liu, Jinsong Zhang, Yanxi Li, Lin-Wang Wang, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma,Steven Chu & Yi Cui; Nature Communications, 01/30/20. 

Show Abstract » | Show Additional Authors »